Stage

Blocktrain

Ucelené vlaky

Ucelené vlaky

DB Cargo Czechia je významným dopravcem pro tranzitní přepravy na osách západ-východ (tj. mezi Německem a Slovenskem) i sever-jih (tj. mezi Polskem a Rakouskem/Slovenskem). Zajišťujeme však rovněž přepravy ve vývozu a dovozu z/do České republiky. Prostřednictvím sesterských společností v jednotlivých evropských státech jsme schopni zajistit přepravy po celé Evropě. Díky použití moderních vícesystémových lokomotiv jsme schopni zkrátit pobyty vlaků na hranicích na minimum.­

Ve spolupráci s mateřskou společností DB Cargo AG  jsme schopni pro ucelené vlaky dodat rovněž různé druhy nákladních vozů dle potřeb zákazníků.

Master Eco-Pioneer