Stage

Logistics and forwarding services

Logistické a zasílatelské služby

Logistické a zasílatelské služby

DB Cargo Czechia nabízí v rámci komplexního přístupu k potřebám zákazníka rovněž služby bezprostředně navazující na hlavní činnosti společnosti, tedy na železniční dopravu. Je tak schopna poskytnout např. překládku zboží, návaznou silniční dopravu či poradenství v oblasti řešení dopravy s využitím železnice. Pokud je to smysluplné, společnost nabízí řešení s využitím železnice i tam, kde zákazníci obvykle používají pouze silniční dopravu.