Stage

Chemical Waggon

Chemie

Chemie

DB Cargo Czechia je držitelem oprávnění pro přepravu dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Máme zkušenosti s bezpečnou přepravou takových komodit jako je propylen, benzín, nafta aj. Přepravujeme rovněž neutrální látky, mezi něž patří např. minerální hnojiva.